หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ภูเขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
"เดินหน้าภูเขียวโฉมใหม่
ก้าวสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี"
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

พัฒนาและส่งเสริม การจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมทักษะกลุ่มอาชีพการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาให้มีคุณภาพทั้งในและนอกระบบ

พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และการจัดงานวันสำคัญ

พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

พัฒนาและจัดระบบจราจรให้มีระเบียบและมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

การพัฒนาและสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพแก่บุคลากร

การพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูเขียว
จำนวนผู้เข้าชม 8,229,691 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
โทร : 061-947-4433
รับเรื่องร้องเรียน
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10