หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
 
สถานที่สำคัญ
 
 
   โรงเรียนภูเขียว  (จังหวัด ชัยภูมิ)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : โรงเรียนภูเขียว
 
ที่ตั้ง : 142 หมู่ 4 (ตรงข้ามโรงพยาบาลภูเขียว) ถนน ชุมแพ-ภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ, Phu Khieo, Thailand 36110
 
ข้อมูล : โรงเรียนภูเขียวเป็นโรงเรียนมัธยมศีกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติโดยย่อ ดังนี้ - พ.ศ.2492 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนภูเขียวและเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492โดยใช้สถานที่สโมสรข้าราชการอำเภอภูเขียว เป็นที่ทำการชั่วคราวเปิดการสอนในระดับ ม.1จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 45 คน และได้รับงบประมาณจำนวน 150,000 บาท ก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มี 6 ห้องเรียน ในที่ราชพัสดุ เป็นเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งานตั้งอยู่ริมถนนราษฎร์สำราญ - พ.ศ.2493 สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - พ.ศ.2494 เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - พ.ศ.2495-96 เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 6 ห้องเรียน - พ.ศ.2500 ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มอีกจำนวน 1 ห้องเรียน - พ.ศ.2504 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ โดยตัดชั้นเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้นออก และเปลี่ยนชั้น ม.4 เป็น ม.ศ.1 - พ.ศ.2506 จัดสอน ม.ศ.1 ถึง ม.ศ.3 จำนวน 6 ห้องเรียน - พ.ศ.2508 เข้าโครงการ คมช. รุ่นที่ 2 รับความช่วยเหลือจาก กรมสามัญศึกษา - พ.ศ.2512 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร แบบ 214 จำนวน 8 ห้องเรียน ในที่ดินแปลงใหม่ตั้งอยู่ห่าง - พ.ศ.2513 จากที่ดินเดิม ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ริมถนนสายชุมแพ-ภูเขียว เนื่อที่ประมาณ 83 ไร่ เป็นที่ดินกรมราชทัณฑ์ ยกให้กรมสามัญศึกษา - พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ก จำนวน 1 หลัง ย้ายนักเรียน ม.ศ.1 มาเรียนที่อาคารหลังใหม่ทั้งหมด และได้รับงบ ประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 หลัง และบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน จำนวน 1 หลัง - พ.ศ.2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมและบ้านพักครู จำนวน 3 หลัง - พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนอีก 1 หลัง และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-ม.ศ.5) ตามหลักสูตร พ.ศ.2518 และได้รับงบประมาณ - พ.ศ.2520 สร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน จำนวน 1 หลัง - พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ก จำนวน 1 หลัง เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ ยกเลิกชั้น ม.ศ.1 เปลี่ยนเป็นชั้น ม.1 จนถึงปัจจุบัน และ เปิดทำการสอนจนถึงชั้น ม.6 - พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 จำนวน 1 หลัง - พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 316 ล (ปรับปรุง) จำนวน 1 หลัง - พ.ศ.2533 ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2533) และเป็นโรงเรียนร่วม พัฒนาการใช้หลักสูตร - พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย) 1 หลัง - พ.ศ.2543 ได้เข้าร่วมโครงการ Science (SIS) ของสำนักงาน สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 จำนวน 2 หลัง - พ.ศ.2545 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาคารของรัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - พ.ศ.2546 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 - พ.ศ.2547 ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมหลังเก่าเป็นโรงอาหารถาวร ด้วยเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 55 ปี โรงเรียนภูเขียว คติธรรม = สจฺจํ เว อมตา วาจา "วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย" คติพจน์ = "มารยาทดี เป็นศรีแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล" คำขวัญ = "มีจรรยา กีฬาดี ดนตรีเด่น เน้นวิชาการ ประสานชุมชน" ปรัชญา = "พัฒนาตน เป็นคนดี มีความรู้ คู่อาชีพ" สีประจำโรงเรียน = "ชมพู - ขาว" -สีชมพู หมายถึง ความรัก ความร่าเริง และความเยือกเย็น -สีขาว หมายถึง ความสะอาด และความบริสุทธิ์ อักษรย่อโรงเรียนภูเขียว = ภ.ข. ดอกไม้ประจำโรงเรียน = ดอกพวงชมพู เพลงมาร์ชโรงเรียน = โรงเรียนภูเขียวนี้ระบือเลื่องลือก้องไกล พวกเราทั้งหลายล้วนหลั่งความหวังดี ดุจเป็นพี่น้องแน่นหนักรักสามัคคี ต่างผูกใจไมตรี ทุกคนเราพลีเพื่อเกียรติสมญา ฝากอนาคตไว้ใสสว่าง หมายทางปองมั่น มุ่งแต่ขยัน พากเพียรเรียนวิชา มารยาทเรียบร้อย รักเกียรติรักความก้าวหน้า ต่างคนมีจรรยา นบนอบบูชาผู้มีบุญคุณ ระเบียบเรางาม ประพฤติตามกรอบวินัย ต่างมีดวงใจ สดใสเหมือนดอกไม้แรกรุ่น เรารักใคร่ เห็นใจร่วมจิตเจือจุน ดั่งแสงอรุณ เบิกฟ้าพาสุขสม ชมพู-ขาว สีงามเด่นสวยเป็นสง่า เก่งการกีฬา พร้อมพรั่งสร้างนิยม ปวงชนแซ่ซร้องร้องเอ่ยล้วนเชยล้วนชม ร่วมดวงใจเกลียวกลม สมเป็นเยาวชนชาติไทยเราเอ่ย
 
 
ผู้เข้าชม 2134 ท่าน         
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูเขียว
จำนวนผู้เข้าชม 5,497,118 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
โทร : 061-947-4433
รับเรื่องร้องเรียน
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10