หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
นางสุวิมล รัตนตรัยรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูเขียว
 
 
ดูทั้งหมด
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
 
ดูทั้งหมด
 
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ นโยบายการพัฒนาและมาตรการเพื่อความโปร่งใส่ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลภูเขียว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลภูเขียว เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
[ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลภูเขียว เรื่อง การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)