หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ภูเขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลภูเขียว
 
นายกเทศมนตรีตำบลภูเขียว
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูเขียว
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานนิติการ
- งานทะเบียนพานิชย์
- งานราชการทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานเทศกิจ
- งานจราจร
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานจัดสถานที่และ
การไฟฟ้าสาธารณะ
- งานธุรการ
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลชุมชนและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานธุรการ
   
   
   
   
 
 
กองการศึกษา
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง
สังกัดสถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
- งานการกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานศึกษานิเทศ
- งานโรงเรียน
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานธุรการ
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานเสนอแนะขอรับการจัดสรร
เงินอุดหนุนของเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสถิติข้อมูล
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูเขียว
จำนวนผู้เข้าชม 8,084,727 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
โทร : 061-947-4433
รับเรื่องร้องเรียน
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10