หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา อบต.บ้านหัน   เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563   25 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการสร้างแนวกันไฟป่าโดยกลุยทางถางป่าและปรับเกรดพื้นที่กว้าง ๘ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยจ้างเหมาเครื่องจักร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าโก้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ   25 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   25 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองบัวแดง   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   24 ก.พ. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก   24 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์ประการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   24 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวแดง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายทางถนนพาณิชย์จำรูญ ม.9 บ้านตลาดหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563   24 ก.พ. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวแดง   ประกาศผู้ชนะจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวแดง (ต่อเติมห้องน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2563   24 ก.พ. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.คอนสาร   โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๓   24 ก.พ. 2563 1
  (1)     2      3      4