หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ภูเขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เดิมเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีชื่อเดิมว่า เทศบาลตำบลผักปัง เป็นหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นรูปแบบ “สุขาภิบาล” ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 สุขาภิบาลตำบล ผักปัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2498 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 72 ตอนที่ 74 หน้าที่ 43-44 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2498 มีพื้นที่ทั้งหมด 1.94 ตารางกิโลเมตร สุขาภิบาลตำบลผักปัง เปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และได้รับการเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลผักปัง เป็นเทศบาลตำบลภูเขียว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553
เพิ่มเติม
ที่ตั้ง
 
ปัจจุบันเทศบาลตำบลภูเขียว ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบล ผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 มีพื้นที่ 1.94 ตาราง กิโลเมตร มีเขตปกครองครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลผักปัง จำนวน 4 หมู่บ้าน 11 ชุมชน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
 
ลักษณะภูมิประเทศ
 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ลุ่ม มี แหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ หนองผักปัง เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทาน ที่ใช้ ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของการประปาส่วน ภูมิภาค
จำนวนประชากร
 
ประชากรทั้งหมด 7,142 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,393 คน คิดเป็นร้อยละ 47.51

หญิง  จำนวน 3,749 คน คิดเป็นร้อยละ 52.49
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 1 อยู่ห่างจากสะพานข้ามกุดจานไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 125 เมตร เลียบไปตามลำห้วยกุดจานและหนองผักปัง ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่หลักเขตที่ 2 ตรงไปปากห้วยซัน (หนองอีเลิง)
ทิศใต้ เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 3 ตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านหน้าโรงสีข้าวของนางแตน นาเจริญ เลียบไปทางถนนข้างบ้านจัดสรรบ้านใหม่ศิลาธรรม สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 4
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 2 ไปตามลำรางสาธารณะขึ้นไป ผ่านตามแนวเขตที่ดินของเทศบาล เลียบไปตามแนวรั้วของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ตรงไปทางทิศใต้ ติดถนนราษฎร์บำรุงและทางหลวงแผ่นดินสายภูเขียว - ชัยภูมิ ที่ท่อระบายน้ำติดกับปั๊มน้ำมันเพชรบริการ (ปั๊มคาลเท็กซ์) ไปสิ้นสุดที่หลักเขตที่ 3 มีระยะห่างจากถนนภูเขียว - ชัยภูมิ ไปทางทิศใต้ 500 เมตร
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 4 ตรงขึ้นไปทางทิศเหนือตัดกับถนนสายภูเขียว – เกษตรสมบูรณ์ ที่หมู่บ้านชัยพฤกษ์ เลียบไปตามถนนข้างหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ติดกับถนนสายบ้าน ผักปัง - บ้านแดง เยื้องไปข้ามลำห้วยกุดป้อม (ที่ท่าน้ำโรงสูบน้ำประปา โรงเลื่อยเก่า) เข้าหมู่บ้านโนนทรายคำ เลียบไปตามถนน ซอยจิตเมตตา ข้ามถนนบ้านโนนทรายคำ เลียบไปตามถนนสายโรงรั้วโรงพยาบาลภูเขียว ผ่านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว ถึงรั้วที่ราชพัสดุที่อำเภอภูเขียวขอใช้อยู่ตรงไปจรดหลักเขตที่ 1 ตามแผนที่แสดงเขตเทศบาลตำบลภูเขียว
 
เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 1 อยู่ห่างจากสะพานข้ามกุดจานไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 125 เมตร
เลียบไปตามลำห้วยกุดจานและหนองผักปัง ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่หลักเขตที่ 2 ตรงไปปากห้วยซัน (หนองอีเลิง)
เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 4 ตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดกับถนนสายภูเขียว – เกษตรสมบูรณ์ ที่หมู่บ้านชัยพฤกษ์ เลียบไปตามถนน ข้างหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ติดกับถนนสายบ้าน ผักปัง - บ้านแดง เยื้องไปข้ามลำห้วยกุดป้อม (ที่ท่าน้ำโรงสูบน้ำประปา โรงเลื่อยเก่า) เข้าหมู่บ้านโนนทรายคำ เลียบไปตามถนน ซอยจิตเมตตา ข้ามถนนบ้านโนนทรายคำ เลียบไปตามถนนสายโรงรั้ว โรงพยาบาลภูเขียว ผ่านหน้า สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว ถึงรั้วที่ราชพัสดุที่อำเภอภูเขียว ขอใช้อยู่ตรงไปจรดหลักเขตที่ 1 ตามแผนที่ แสดงเขตเทศบาลตำบลภูเขียว
ชุมชนที่ 1
ชุมชนที่ 2
ชุมชนที่ 3
ชุมชนที่ 4
ชุมชนที่ 5
ชุมชนที่ 6
ชุมชนที่ 7
ชุมชนที่ 8
ชุมชนที่ 9
ชุมชนที่ 10
ชุมชนที่ 11
หนองผักปัง
เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 2 ไปตามลำรางสาธารณะขึ้นไป ผ่านตามแนวเขตที่ดินของเทศบาล เลียบไปตามแนวรั้วของสำนักงานที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอภูเขียว ตรงไปทางทิศใต้ ติดถนนราษฎร์บำรุง และทางหลวงแผ่นดินสายภูเขียว - ชัยภูมิ ที่ท่อระบายน้ำ ติดกับปั๊มน้ำมันเพชรบริการ (ปั๊มคาลเท็กซ์) ไปสิ้นสุดที่หลักเขตที่ 3 มีระยะห่างจากถนนภูเขียว - ชัยภูมิ ไปทางทิศใต้ 500 เมตร
เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 3 ตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านหน้าโรงสีข้าวของนางแตน นาเจริญ
เลียบไปทางถนนข้างบ้านจัดสรรบ้านใหม่ศิลาธรรม สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 4
 
 
เขตการปกครอง
 
เทศบาลตำบลภูเขียว มีจำนวนชุมชนทั้งสิ้น 11 ชุมชน
 
ชุมชนที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 ทรายแสนคำ        
2 ทรัพย์เจริญ        
3 นครบาลพัฒนา        
4 ประชาร่วมใจ        
5 ราษฎร์วารีก้าวหน้า        
6 วัดป่าสามัคคี        
7 ราษฎร์อุทิศสานฝัน        
8 ศาลเจ้าแม่ทับทิม        
9 พระธาตุกลางบ้าน        
10 วัดโบราณสมานใจ        
11 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง        
รวม 3,393 3,749 7,142  
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูเขียว
จำนวนผู้เข้าชม 8,229,657 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
โทร : 061-947-4433
รับเรื่องร้องเรียน
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10