ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ภูเขียว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 12 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256253,97474,04054,789134,775140,230137,126103,257107,67797,97490,97157,54524,4791,076,837
256161,61545,27172,14357,39363,134101,17782,04176,06050,43463,70250,76839,662763,400
2560100,40666,01646,29749,58059,29159,30359,53858,72757,15564,79059,59758,976739,676
ยอดยกมาตั้งแต่ 6 ม.ค. 2555 ถึง 31 ธ.ค. 2559   1,000,510
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,580,423
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2555
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี